logo
mycofungi

 

 

Menu

Deze website is gemaakt door
Kyron Vannuffelen

Grote schotelkluifzwam
(ascomyceet)

Grote schotelkluifzwam (ascomyceet)

Wetenschappelijke naam:

Helvella queletii

Vindplaats:

Retie

Gevonden op:

Mei 2012

Zeldzaamheid:

Matig algemeen

Habitat:

In loof en naaldbossen, langs wegbermen, op zandige lemige bodems.

Extra weergaven:

Grote schotelkluifzwam (ascomyceet)

Foto: Ronny Dingemans