logo
mycofungi

 

 

Menu

Deze website is gemaakt door
Kyron Vannuffelen

Blauwgrijze schorsmycena
(plaatjeszwam)

Blauwgrijze schorsmycena (plaatjeszwam)

Wetenschappelijke naam:

Mycena pseudocorticola

Vindplaats:

Antwerpen L.O.

Gevonden op:

Oktober 2016

Zeldzaamheid:

Vrij algemeen

Habitat:

Op dode en levende wilgenbomen in vochtige wilgenstruwelen.

Extra weergaven:

Blauwgrijze schorsmycena (plaatjeszwam)

Foto: Ronny Dingemans