logo
mycofungi

 

 

Menu

Deze website is gemaakt door
Kyron Vannuffelen

Varenmycena
(plaatjeszwam)

Varenmycena (plaatjeszwam)

Wetenschappelijke naam:

Mycena pterigena

Vindplaats:

Antwerpen L.O.

Gevonden op:

Oktober 2016

Zeldzaamheid:

Zeldzaam

Habitat:

In struwelen op kruidachtige plantendelen (varens) op vochtige bodems.

Extra weergaven:

Varenmycena (plaatjeszwam)

Foto: Ronny Dingemans