logo
mycofungi

 

 

Menu

Deze website is gemaakt door
Kyron Vannuffelen

Pijpestrootje moederkoren
(ascomyceet)

Pijpestrootje moederkoren (ascomyceet)

Wetenschappelijke naam:

Claviceps microcephala

Vindplaats:

Houwaart

Gevonden op:

Juli 2016

Zeldzaamheid:

Algemeen

Habitat:

Op de zaden van het pijpestrootjes gras in vochtige hooilanden.

Extra weergaven:

Pijpestrootje moederkoren (ascomyceet)

Foto: Ronny Dingemans