logo
mycofungi

 

 

Menu

Deze website is gemaakt door
Kyron Vannuffelen

Grote druppelzwam
(trilzwam)

Grote druppelzwam (trilzwam)

Wetenschappelijke naam:

Ditiola peziziformis

Vindplaats:

Mortsel

Gevonden op:

Juni 2016

Zeldzaamheid:

Vrij zeldzaam

Habitat:

Op nog beschorste takken en stammen van loofbomen (eik) en naaldbomen.

Foto: Ronny Dingemans