logo
mycofungi

 

 

Menu

Deze website is gemaakt door
Kyron Vannuffelen

Gladstelige schotelkluifzwam
(ascomyceet)

Gladstelige schotelkluifzwam (ascomyceet)

Wetenschappelijke naam:

Helvella villosa

Vindplaats:

Olen

Gevonden op:

Oktober 2010

Zeldzaamheid:

Matig algemeen

Habitat:

In loof en naaldbossen; langs wegbermen;op kalkhoudende bodems.

Foto: Ronny Dingemans