logo
mycofungi

 

 

Menu

Deze website is gemaakt door
Kyron Vannuffelen

Tremella occulixanthoriae
(licheen parasiet)

Tremella occulixanthoriae (licheen parasiet)

Wetenschappelijke naam:

Tremella occulixanthoriae

Vindplaats:

Leuven > Vinder P. Geyselings

Gevonden op:

Augustus 2021

Zeldzaamheid:

Uiterst zeldzaam

Habitat:

Parasiet op de onderkant van Xanthoria parietina > 1 vindplaats in de wereld.

Extra weergaven:

Tremella occulixanthoriae (licheen parasiet)

Foto: Ronny Dingemans . . . . . . . . Microscopie: P. Diederich