logo
mycofungi

 

 

Menu

Deze website is gemaakt door
Kyron Vannuffelen

Kegelmorielje
(ascomyceet)

Kegelmorielje (ascomyceet)

Wetenschappelijke naam:

Morchella elata

Vindplaats:

Westerlo

Gevonden op:

April 2019

Zeldzaamheid:

Matig algemeen

Habitat:

In loofbossen, bermen en parken op kalkhoudende mineraalrijke bodems.

Foto: Ronny Dingemans