logo
mycofungi

 

 

Menu

Deze website is gemaakt door
Kyron Vannuffelen

Zuurbesmuurspoorbolletje
(ascomyceet)

Zuurbesmuurspoorbolletje (ascomyceet)

Wetenschappelijke naam:

Cucurbitaria berberidis

Vindplaats:

Aarschot

Gevonden op:

April 2018

Zeldzaamheid:

Uiterst zeldzaam

Habitat:

Op dode twijgen van struiken in struwelen.

Extra weergaven:

Zuurbesmuurspoorbolletje (ascomyceet)

Foto: Ronny Dingemans